609 666 738
796 154 907
×

PROJEKTY, POMIARY,
ZAKŁADANIE I SERWISOWANIE INSTALACJI
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

znak elektroprof

Jesteśmy wszechstronni! Zajmujemy się wszystkim, co jest związane z instalacjami elektrycznymi. Możemy włączyć się w prace nad instalacją na każdym etapie inwestycji. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne i zasoby ludzkie, które umożliwią kompleksową realizację powierzonych prac.

 • 1. Projektujemy
 • 2. Zakładamy
 • 3. Serwisujemy
 • 4. Sprawdzamy

każdy rodzaj instalacji elektrycznej.

Z naszych usług mogą korzystać osoby prywatne, firmy, inwestorzy i deweloperzy.

POMIARY
ELEKTRYCZNE

Kiedy trzeba wykonać pomiary elektryczne?

Pomiary musimy wykonać w każdej nowej i modernizowanej instalacji przed dopuszczeniem jej do użytku. Dodatkowo musimy wykonywać badania okresowe, ich częstotliwość określa Ustawa Prawo Budowlane (art. 62), która mówi:

"Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (...) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (...) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej"

Dodatkowo stwierdzenie "nie rzadziej niż raz na 5 lat" precyzuje Polska Norma PN-HD 60364-6, która podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy:

 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia
 • obiekty komunalne;
 • tereny budowy;
 • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej to nie tylko gwarancja działania podłączonych do niej urządzeń, ale także bezpieczeństwo przebywających w budynku ludzi oraz mienia.

Nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna w domu może być źródłem bardzo poważnych w konsekwencjach zdarzeń, z pożarem włącznie. Dlatego powinieneś o nią zadbać, szczególnie jeśli instalacja nie była wymieniana lub modernizowana kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat.

Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w domu powinny zostać powierzone profesjonaliście.

SYSTEMY
ALARMOWE

System alarmowy odstrasza złodzieja, woła o pomoc i ostrzega właściciela: wyje, piszczy i świeci lub bezgłośnie przesyła informacje o zagrożeniu. Dzięki niemu firma monitorująca może chronić dom i posesję, a czworonożny stróż spać spokojnie.

Co to jest system alarmowy?

Składa się z rozmieszczonych w kilku miejscach czujek, centrali alarmowej, manipulatora i sygnalizatora. Naruszenie stref chronionych (wejście intruza na teren działki, włamanie do domu albo pojawienie się w nim dymu czy ulatniającego się gazu) jest wyłapywane przez czujki, a sygnał o niebezpieczeństwie przekazywany jest do centrali. Ta uruchamia alarm, a sygnał o zdarzeniu przekazuje do agencji ochrony, z którą mamy podpisaną umowę.

Czujki

Są najważniejszym elementem systemu alarmowego: to one wykrywają niebezpieczeństwo i uruchamiają system alarmowy. Spośród różnych ich typów w domach jednorodzinnych stosowane są najczęściej pasywne czujki podczerwieni i czujki dualne, rzadziej – czujki mikrofalowe lub ultradźwiękowe oraz czujki zbicia szyby.

INSTALACJE PPOŻ
I ODDYMIANIA

Zadaniem systemów przeciwpożarowych jest wczesne wykrycie oraz minimalizacja skutków pożaru, a tym samym ochrona ludzi oraz mienia. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi.

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje, zależnie od stosowanego środka gaśniczego:

 • systemy gaszenia wodą
 • systemy gaszenia mgłą wodną
 • systemy gaszenia pianą
 • gaszenie gazem

Zespół inżynierów firmy Elektroprof posiada duże doświadczenie w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm prawnych.

Projektujemy, montujemy i serwisujemy systemy przeciwpożarowe:

 • systemy sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO,
 • systemy zamknięć ogniowych, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
 • systemy detekcji gazów w garażach podziemnych.

Systemy zasysające detekcji dymu

System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium.

MONITORING
OBIEKTÓW

Monitoring IP jest idealnym wyborem jako monitoring do domu i wszędzie tam, gdzie od systemu wizyjnego wymaga się rejestrowania bardzo szczegółowego obrazu. Unikalną zaletą tej technologii jest możliwość pracy kamer IP w środowisku sieci LAN. Podłączenie kamer realizowane jest przez przewód sieciowy UTP, zakończony wtykiem RJ-45.

Zasięg monitoringu IP

Monitoring IP daje możliwość w łatwy i prosty sposób obsługiwać nawet najbardziej rozbudowane obiekty. Odległość kamer IP od jednostki rejestrującej nie jest ograniczona zasięgiem transmisji pojedynczego kabla, ponieważ przesył obrazu odbywa się przez sieć LAN, gdzie istnieją aktywne urządzenia sieciowe.

Transmisja sieciowa IP posiada ograniczenia w przepustowości. Urządzenia posiadające porty FastEthernet mogą osiągać prędkości do 100 Mb/s a te, które mają porty gigabitowe osiągać mogą przepustowość rzędu 1000 Mb/s. Warto pamiętać również o ograniczeniu maksymalnej długości pojedynczego odcinka skrętki komputerowej która wynosi do 100 m.

SIECI LAN
KOMPUTEROWE

Okablowanie strukturalne

Wiemy już, że sieć komputerowa składa się z elementów aktywnych oraz pasywnych. Pasywne elementy sieci nie ingerują w sygnał, a jedynie mogą go transportować. Wszystkie elementy pasywne sieci komputerowej składają się na całość zwaną okablowaniem strukturalnym.

Na okablowanie strukturalne składają się:

 • okablowanie poziome,
 • okablowanie pionowe,
 • okablowanie kampusowe (międzybudynkowe),
 • punkty rozdzielcze,
 • punkty abonenckie.

ENERGIA
ODNAWIALNA

Jak działa fotowoltaika? Działanie instalacji fotowoltaicznej w pigułce

Energia elektryczna ze słońca - brzmi intrygująco, prawda? Przyjrzymy się bliżej, jak działa fotowoltaika i jaką drogę muszą pokonać promienie słoneczne, abyśmy mogli korzystać z czystej energii w naszych domach.

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuje bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie.

Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory czy zegarki, lamp i sygnalizacji drogowych oraz parkometrów, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych.

Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych, wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.

INTELIGENTNY
DOM KNX

Obecnie Inteligentny Dom KNX jest najbardziej popularnym systemem automatyki domowej w Europie. Ten system istnieje na rynku od ponad dwudziestu lat. Standard KNX zrzesza ponad czterystu producentów (Merten, Berker, ABB, Gira,…), sprzedano miliony urządzeń KNX.

Zalety systemu KNX

Według oficjalnych danych ten system znalazł zastosowanie w ponad stu tysiącach obiektów . Dosłownie co chwilę, któryś z producentów wprowadza do sprzedaży nowe urządzenia KNX. Popularność tego systemu ciągle rośnie. Ze względu na szeroką gamę urządzeń KNX, ten system pozwala na najbardziej złożone realizacje.

Zaletą systemu KNX jest fakt, iż sensory czyli przyciski KNX i czujki zasilane są bezpiecznym napięciem 24V. Pozwala to umiejscowić przyciski blisko kabiny prysznicowej, umywalki, czy kuchennego zlewu.

Szerokie spektrum użytkowania

Inteligentny Dom KNX oferuje swoim użytkownikom dostęp przez Internet i telefon. Użytkownik może podejrzeć stan swojego Inteligentnego Domu będąc na drugim końcu Świata. Za pośrednictwem Internetu oprócz wizualizacji, użytkownik ma możliwość zmiany wybranych parametrów systemu.

Jesteśmy partnerem KNX – najbardziej popularnego systemu „Inteligentny dom”

KNX